Inlägg om evakuering

Reseförsäkring allt viktigare – UD ändrar regler för evakuering,

Kategorier:

Utrikesminister Carl Bildt gick idag ut på DN Debatt med ett nytt lagförslag som tydliggör att det är den enskilde som ska ansvara för sin säkerhet utomlands och inte UD eller svenska staten. Han menar att gränsen för var statens ansvar och individens ansvar går är en gråzon, och att alla kostnader vid en katastrofinsats inte kan täckas av skattepengar. Regeringen vill att den som får hjälp vid en katastrofinsats ska ersätta staten för kostnader som uppstår  vid evakuering eller hälso- och sjukvård, och att bra försäkringar bör täcka dessa utgifter.

(Läs mer…)